x

DNA ve RNA Nedir, DNA ile RNA arasındaki farklar nelerdir?

Son Güncelleme 06 July 2022

61

Canlıların genetik (kalıtımsal) bilgi ve kodlarını taşıyan nükleik asitler DNA ve RNA arasındaki farkları kısaca özetleyelim. Öncelikle DNA ve RNA ne işe yarar sorusuna cevaplar vererek başlayalım, sonrada aralarındaki benzerlikleri, farklılıkları ve ortak noktaları gösteren tablomuzu oluşturalım. O halde başlayalım. İşte DNA, RNA ve bu ikisinin farkını anlatan kısa yazımız:

DNA kısaca nedir, ne işe yarar?

Genetik yani kalıtımsal bilginin uzun süreli olarak kodlanıp sakladığı yerdir. DNA hücrede kromozom adı verilen yapının içinde yer alır. Nükleit denen yapılardan oluşan bir polimer olan DNA’nın yarısı dişi bireyden yarısı da erkek bireyden gelir.

RNA nedir, görevleri nelerdir?

Protein sentezlenmesine büyük rolü olan bir başka nükleoit içeren moleküldür. RNA’nın üç tipi bulunur. Bunlar mesajcı, ribozomal ve taşıyıcı olarak adlandırılırlar.

DNA ile RNA arasındaki farklar nelerdir?
  • DNA daha kararlı bir moleküldür, daha zor tepkimeye girer.
  • DNA çift iplikli sarmal yapıya sahipken RNA tek ipliklidir.
  • DNA, deoksiriboz; RNA ise ribozdan meydana gelir.
  • DNA kendini eşleme yetkisine sahiptir, RNA kendini eşlemez.
  • Guanin, Adenin, Sitozin ikisinde de ortaktır ama RNA’da urasil, DNA’da timin bulunur.
  • DNA, genetik bilgiyi gelecek nesillere aktarır, RNA aktarmaz.
  • RNA protein sentezine direk katılır. DNA katılmaz.

DNA RNA Farkları Tablomuz:

DNA RNA
Açılımı Deoksiribo Nükleik Asit Ribo Nükleik asit
İçerik Deoksiriboz Riboz
Çeşitleri Mesajcı, Taşıyıcı, Ribomozal
Görevi Genetik bilgi saklamak ve

nesillere aktarmak

Protein sentezini gerçekleştirmek
İplik Çift şeritli Tek şeritli
Azotlu Bazlar Adenin Guanin, Sitozin, Timin Adenin, Guanin, Sitozin, Urasil
Kendini

eşleyebilir mi?

Evet Hayır

Benzer Makaleler

Makale için yapılan yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Mail Adresiniz(Yayınlanmaz)

Yorumunuz