x

Ahlak Nedir, Ahlakın Din İle İlişkisi Nasıldır?

Son Güncelleme 06 Aralık 2021

1

Toplum hayatında önemli bir yer tutan ahlak nedir, ahlakın din ile ilişkisi nedir gibi sorulara cevap bulabileceğiniz bu güzel makaleyi siz değerli okurlarımız için hazırladık.

Ahlak Nedir?

Ahlak sözlükte, huy, seciye, mizaç, karakter anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan huylarına, söz ve davranışlarına ahlak denir.

Değerlerin en üst seviyesinde yer alan ahlakın kaynağında; akıl, vicdan, örf, adet ve din yer almaktadır.

Tarih boyunca her toplumun kendine özgü dini inançları olmuştur. İnsanlık tarihine dikkat edildiğinde ilahi dinler olsun, diğer dinler olsun bütün toplumlarda ahlaki yönden ve ahlaki değerlere dinlerin etkisi açıkça görülmektedir. Ahlaki değerler sadece dini yaşarken yaşanmaz uygulanmaz.

Bir toplumun her alanında ahlaki değerlere rastlamak mümkündür. Öyle ki, bir ülke düşünün, o ülkenin tamamı aynı dini benimsemiş olsa bile, bölge bölge, şehir şehir ahlaki değerler değişebiliyor. Bu durum en açık bir ifade ile şöyle açıklanabilir. Her dinin inançları, ibadet şekli, uyulması gereken kuralları farklı olabilir. Ama bakıldığında birbirleriyle benzer yönleri ve farklı yönleri vardır. İşte aynı bu durum gibi aynı ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen ahlaki değerler açısından baktığımızda, ülkemizden örnek vermek gerekirse, Edirne’deki insanlarımızın ahlak yapısı ile Kars’taki insanlarımızın ahlak yapısı birbirinden çok farklıdır.

Ahlakın Konusu Nedir?

Ahlaki değerler ile din arasında yakın bir münasabet söz konusudur. Ahlak, insanın ve toplumun belli bir amaçla bilinçli olarak yaptığı iyi ya da kötü olarak nitelenebilen bütün davranışlarını, örf ve adetlerini konu edinmektedir. Bunlar aynı zamanda dinin de konuları içerisinde yer almaktadır. Tüm dinlerde ahlaki değerlerle ilgili kurallar bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Musa’ya indirilen ”on emir” ahlaki ilkeler olarak Yahudilerin dini öğretileri içerisinde yer almaktadır.

Hz. Musa’ya İndirilen 10 Emir

1)- Karşımda başka ilahların olmayacak

2)- Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.

3)- Allah’ın ismini boş yere ağzına almayacaksın.

4)- Cumartesi gününü hatırlayıp onu kutsal kılacaksın.

5)- Anne ve babana hürmet edeceksin.

6)- Öldürmeyeceksin.

7)- Zina etmeyeceksin.

8)- Çalmayacaksın.

9)- Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.

10)- Komşunun evine, karısına, hizmetçisine veya öküzüne, eşeğine, velhasıl sana ait olmayan hiç bir şeye göz dikmeyeceksin.

Din İle Ahlaki Değerler Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

İslam’ın emir ve yasakları da ahlakı güzelleştirmeye yöneliktir. İslam’ın ahlak ilkeleri arasında, Allah’ın yarattığı bütün canlılara karşı merhametli, dürüst, güvenilir, iyi niyetli olmak, karşılıksız iyilik yapmak gibi davranışlar yer almaktadır. İslam ahlakının asıl kaynağı Kur’an ve Peygamberimizin sünnetidir. Peygamberimiz, getirdiği dini, insanlara tebliğ etmenin yanında güzel ahlakı en iyi şekilde gösteren bir örnektir. Peygamberimiz, ”Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur. Hz. Aişe de bir soru üzerine Peygamberimizin ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu belirtmiştir.

Dinin amacı insanı, iyiye doğru yönlendirip kötülüklerden uzak tutmaktır. Kişiyi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Din bu konuda başarılı olabilmek ve dinin emrettiklerini yaşayabilmesi için insanların diğer insanlara doğruyu söyleme, dürüst olma, cömert olma gibi iyi şeyleri yapmalarını emrederken, yalan söyleme, cimri olma, geçimsiz olma gibi davranışları ise yasaklamaktadır.

Yüce Allah Kur’an’da müminlerin vasıflarını anlatırken onların bağışlama, affetme, alçak gönüllü olma gibi ahlaki özelliklerine vurgu yapmakta ve ”Allah’tan korkan kimseler, …öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.” buyurmaktadır. Allah’ın insanlara emrettiği kurallar çerçevesinde yaşayan insanları güzel ahlaklı insanlar diye isimlendirmektedir.

Örnek vererek, Allah’ın koymuş olduğu ahlak kurallarını sıralayarak ve bir insanın güzel ahlaklı olmasının nasıl olabileceğini yazarak, ahlaki değerlerin insanları kötü olan şeylerden uzak tutmaya, iyi olanlara ise yakın tutmaya çalıştığını görürüz. Yani kısacası her şey insanların iyiliği içindir.

İçindekiler

  • 1 Ahlak Nedir?
  • 2 Ahlakın Konusu Nedir?
  • 3 Hz. Musa’ya İndirilen 10 Emir
  • 4 Din İle Ahlaki Değerler Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Benzer Makaleler

Makale için yapılan yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Mail Adresiniz(Yayınlanmaz)

Yorumunuz